Psykoterapi

Psykoterapi

Psykoterapi er for dig som er ramt af livet på en måde, så det gør ondt og er svært at være i. Det kan være på baggrund af livskriser, angst, stress eller misbrug. Det kan også være at du oplever problemfyldte relationer med partner eller andre nære tilknytningspersoner og du har brug for hjælp til at komme videre.

Psykoterapi hjælper dig til at skabe de positive forandringer du ønsker, og sætter dig fri til at stå ved dig selv med større livskvalitet og nærvær. 


Den første samtale er der hvor vi undersøger hvad du gerne vil arbejde med. Måske står det dig klart hvad du ønsker hjælp til. Måske har du brug for at vi finder ud af det sammen. Ofte er det svært at identificere oprindelsen og meningen med svære følelser fordi de er rodfæstet i fortiden. Uanset hvilket problem du oplever, så kan terapi være en hjælp.

Det er dit rum og vi arbejder i dit tempo. 


Som ID-psykoterapeut arbejder jeg indenfor flere psykologiske traditioner. Det betyder at jeg benytter de terapeutiske værktøjer som passer til din situation. 

Jeg møder dig med ro, nærvær og empati så samtalerne bliver et trygt rum for dig at være i. 


ID- psykoterapi står for “integral og dynamisk” psykoterapi.

Integral betyder inklusiv og komplet, og dynamisk står i denne sammenhæng for, at terapien ikke kun løser aktuelle følelsesmæssige og sociale problemer, men også sikrer en dybtgående, positiv selvudvikling og psykologisk modning hos dig som klient.

Klientudtalelse

Jeg har gennem en årrække gået til samtaler hos Pernille. Jeg har lært meget om mine "gamle" handlemønstre og har fået nye og mere brugbare færdigheder.

Pernille er meget autentisk, tilstede, lyttende, støttende og anerkendende under vores samtaler. Der er en tydelig ægthed mellem os. Pernille er meget dygtig til at få mig til at reflektere. Processen til "det nye" er hun eminent til. Hun fører mig igennem på en meget spændende terapeutisk måde, med øvelser der giver rigtig god mening i bearbejdelsen af emnet. Denne fordybelse giver mig klarhed over mine tanker og følelser, så jeg får en god indre ro. 

Samtalerne har hjulpet mig rigtig godt igennem eksistentielle problemstillinger og de styrker mig meget i min personlige udvikling og højner min livskvalitet.

— Lisbet


Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening


Mit medlemsskab af Dansk Psykoterapeutforening er et kvalitetsstempel og din garanti for, at jeg har tilstrækkelig uddannelse og erfaring. Alle medlemmer har som minimum en fireårig psykoterapeutuddannelse bag sig og lever op til en række kriterier om grunduddannelse og erhvervserfaring.

En psykoterapeut MPF forpligter sig desuden til:

  • at holde sig fagligt opdateret
  • at modtage regelmæssig supervision
  • at overholde foreningens etikregler