Supervision

Supervision

For medarbejdergrupper eller enkeltpersonerer: Supervision er en faglig lærings- og udviklings- metode, der har til formål at understøtte medarbejderes kompetencer og professionalisme. 

Vi bruger os selv i arbejdet med andre mennesker og vi bliver ind i mellem ramt af svære møder og situationer, hvor vi kan komme i tvivl. Samtidig stiller både vi selv og vores omgivelser store krav til os, der arbejder med mennesker og det er vigtigt at vi også kan passe på os selv.

Konflikter, usikkerhed og forråelse kan afhjælpes med individuel- eller gruppe supervision. Supervision er et rum for faglig refleksion  som bringer nye løsninger og flere handlemuligheder i spil. 


For ledere: Supervision til dig som er leder eller dit ledelsesteam. Ledere står ofte alene overfor vanskelige beslutninger og dilemmaer. Hensynet til borgere/kunder, medarbejdere, faglighed, værdier og økonomi udgør et svært pres fra flere fronter, som du som leder skal navigere i under tidspres. Supervision tilbyder et rum for refleksion med mere ro og større overblik. Du får større selvindsigt og får styrket dine kompetencer. For psykoterapeuter: Supervision er en af de måder du som selvstændig psykoterapeut kan sikre den faglige kvalitet og løbende træne dine kompetencer, så du opnår de bedste behandlingsresultater for din klient. 

Sammen skaber vi et rum med faglig fordybelse, refleksion og udvikling og hvor nye perspektiver, dybder og håb kan folde sig ud.


Jeg er certificeret fra Dansk NLP Institut i brug af forskellige metoder og modeller indenfor supervision. Det er derfor muligt at tilpasse supervisionen så den passer netop til din/jeres daglige praksis.